Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo.

Anna Urbanik

Dietetyk

mgr Anna Urbanik - dietetyk kliniczny i sportowy. Absolwentka Dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Edukatorka żywieniowa współpracująca między innymi z Polskim Towarzystwem Opieki nad Chorym ze Stomią oraz ze Studenckim Internistycznym Kołem Naukowym w Międzylesiu.

Członek zarządu ds. profilaktyki zdrowotnej Stowarzyszenia "Możesz więcej". Wolontariuszka i koordynatorka projektów żywieniowych przeprowadzanych przez Bank Żywności w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobywała w poradniach i szpitalach w Warszawie oraz w Działdowie. Autorka artykułów poświęconych edukacji żywieniowej na portalu dietto.pl.